محصولات شرکت دژ شیمی

پودر بتن سخت

پودر بتن سخت

پودر بتن سخت

پودر خشکه پاشی ﻣﺤﺼﻮل آﻣــﺎده مصرف، ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ، ﺳـﻴﻤﺎن، افزودنی های ویژه، رنگدانه و … ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺼﻮرت ﺧﺸﻜﻪ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد.
این پودر خشکه پاشی پس از اجرا بر روی بتن تازه، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺪاوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣکرر، ﺿﺮﺑات و ﺳﺎﻳﺶ را ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘـﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ طیف وسیعی از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، روﻏﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻮاد شوﻳﻨﺪه و … ﻛـﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ مختلف ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

این محصول برابر استانداردهای زیر می باشد:

ASTM C1299

پودر بتن سخت

ویژگی های پودر بتن سخت:

 • اﺟﺮاي ﺳﺮﻳﻊ و ﻳکپارﭼﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه
 • سهولت اجرا
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﻞ درزﻫﺎ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣـﻮاد ﺑﻴـﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ
 • ﻣﻘﺎوﻣــﺖ بیشتردر ﺑﺮاﺑــﺮ ﻓﺮﺳــﺎﻳﺶ، ﺳــﺎﻳﺶ و ﺿــﺮﺑﻪ نسبت به ﺑــﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 • ایجاد ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه
 • ﻧﻔﻮذ پذیری اندک
 • عدم جذب ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
 • دوام زیاد
 • مقاومت بالا در مقابل عوامل مهاجم محیطی
 • پایداری زیاد در برابر بارهای استاتیکی زیاد

موارد استفاده:

 • ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﮔﺎراژ ﻫﺎ
 • ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ
 • ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي
 • آﺷﻴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
 • ﻛﺎرواش ﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎ
 • مراکر خرید، سالن های غذا خوری

نحوه استفاده:

عیاربتن اجرایی می بایست حداقل 320 باشد
آب به سیمان طرح بین 0.38 تا0.45 باشد
اسلامپ: مطلوب ۷۵ میلی متر
مقاومت: حداقل ۳۱ نیوتن بر میلی متر مربع
بتن نباید جداشدگی و یا آب انداختگی داشته باشد و همچنین نباید بیشتر از ۳ درصد در آن هوا موجود باشد. وقتی این محصول را بر روی بتنی دارای میکروسیلیکا اجرا می‌کنیم، به زمان اجرا باید دقت خاص نمود. برای کارایی هرچه بهتر استفاده از افزودنی‌های کاهنده آب در بتن پیشنهاد می‌شود. لایه‌های بتنی که بر روی آنها باشند.

بعد از بتن ریزی، سطح بتن را با استفاده از شمشه باید تراز کرد و سپس آن را ویبره نمود. سطح بتن را توسط ماله چوبی تراز کنید به گونه‌ای که از صیقلی شدن زیاد پرهیز گردد. آب انداختگی سطح را برطرف کنید.زمان پاشیدن پودر سخت کننده به طور معمول در دما های 35تا45 درجه سانتیگراد30 تا 40دقیقه می باشد و با توجه به اینکه در هر متر مربع مقدار 5 تا 7 کیلو گرم پودر سخت کننده مورد نیاز است.

در مرحله اول دو سوم پودر روی سطح پخش شود اجاز دهید مواد پخش شده رطوبت سطح بتن راجذب کند وتغییر رنگ دهد سپس باقی مانده پودر را در مرحله دوم روی سطح پخش کنید اجازه دهید تا پودر مرحله دوم نیز رطوبت را جذب کند وقتی که سطح آنقدر سخت شد که وزن آدمی را بپذیرد وفقط در ردپای او فرورفتکی کمی ایجاد شود با ماله پروانه ای سطح را صاف نمایید به نحوی که سطح صیقل شده ایجاد گردد.

مقدار مصرف:

در هر متر مربع مقدار 5 تا 7 کیلو گرم پودر سخت کننده مورد نیاز است.

طیف رنگی:

این ماده در رنگهای خاکستری، زرد، طوسی ، آبی ، قرمز ،مشکی ، سفید قابل تولید میباشد

 

شرایط نگهداری و بسته بندی:

 • مدت نگهداری : یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری : دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
 • بهترین دمای نگهداری : 10+ الی 30+ درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

 

نکات ایمنی:

 • دوستدار محیط زیست.
 • درصورت برخورد با پوست یا چشم بلافاصله با آب فراوان بشویید.
 • این ماده آتشزا نیست.

برند دژ شیمی سازه با یک دهه سابقه در زمینه تولید و توزیع مواد شیمی ساختمان در خدمت همراهان گرامی است.

برای مشاوره جهت انتخاب و یا خرید محصول مورد نظر خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

همچنین می توانید از سایر محصولات شرکت دانش بنیان دژ شیمی سازه دیدن فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *