محصولات شرکت دژ شیمی

محصولات

محصولات الیاف-ماکروسینتیک

الیاف ماکروسینتیک

الیاف ماکروسینتیک الیاف ماکروسینتیک از مواد پلیمری و کوپلیمری مــدرن و بــا مقاومت کششی و مدول الاستیسیته بــالا تولیــد مــی گردد. به دلیل انعطاف و مقاومت بــالا، از این الیاف...

محصولات ابرروان کننده ری اُنت

ابرروان کننده ری اُنت

ابرروان کننده ری اُنت ابرروان کننده ری اُنت برند دژ شیمی سازه ، ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده و کاهنده آب اختلاط، باروانی بالا و حفظ...

محصولات فوق روان کننده ری اُنت

فوق روان کننده ری اُنت

فوق روان کننده ری اُنت فوق روان کننده ری اُنت ، ابر روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات مناسب برای بتن ریزی در محل و باروانی بالا و حفظ کارایی...

محصولات ترمیم کننده ویژه طوسی

ترمیم کننده ویژه طوسی

ترمیم کننده ویژه طوسی ترمیم کننده ویژه طوسی یک ترکیب پودری تک جزئی پایه سیمانی است که به منظور تسطیح و ترمیم سطوح کرمو و متخلخل بتن مورد استفاده قرار...

محصولات ترمیم کننده ویژه

ترمیم کننده ویژه

ترمیم کننده ویژه ترمیم کننده ویژه یک ترکیب پودری تک جزئی پایه سیمانی است که به منظور تسطیح و ترمیم سطوح کرمو و متخلخل بتن مورد استفاده قرار می گیرد....

محصولات روغن قالب

روغن قالب

روغن قالب روغن قالب OIL SEAL  ترکیبی از روغن های معدنیو مواد شیمیایی استکه برای جدا سازی سریع و بدون ضربه قالب از قطعات بتنی بکار میرود. این محصول برابر...

محصولات روغن قالب نفتالینی

روغن قالب نفتالینی

روغن قالب نفتالینی روغن قالب نفتالینی OIL SEAL  ترکیبی از روغن های معدنیو مواد شیمیایی است که برای جدا سازی سریع و بدون ضربه قالب از قطعات بتنی به کار...

محصولات میکرو ژل

میکرو ژل

میکرو ژل میکرو ژل، ژلی چند منظوره بر پایه کربوکسیلات است که بهبود دهنده خواص سیالیت بتن در حالت خمیری و ارتقاء دهنده کیفیت بتن سخت شده به لحاظ افزایش...

محصولات هایپر ژل میکروسیلیس

هایپر ژل میکروسیلیس

هایپر ژل میکروسیلیس هایپر ژل میکروسیلیس ژلی چند منظوره بر پایه کربوکسیلات است که بهبود دهنده خواص سیالیت بتن در حالت خمیری و ارتقاء دهنده کیفیت بتن سخت شده به...