محصولات شرکت دژ شیمی

سخت کننده کف

سخت کننده کف

تولید و عرضه آنلاین و حضوری محصولات نانو ساختمان و سخت کننده کف ( هاردنر ) توسط برند دژ شیمی سازه با کیفیت درجه یک در سراسر کشور .

هاردنر مایع یک ماده شیمیایی مایع است که به طور یکنواخت در سطح پخش می شود . این مایع به لایه های سطح بتن نفوذ می کند. هدف آن پر کردن حفره های متخلخلی است که از تبخیر آب در طی فرآیند عمل آوری ایجاد می شود . این کار مشابه نحوه پر کردن منافذ یک اسفنج است.

سخت کننده  بتن که جزء محصولات نانو ساختمان است ، پس از اجرای سطوح کف بتنی اعمال می گرد تا از خرابی و ترک های جدی احتمالی در آینده جلوگیری کند. در صورت به کار گیری صحیح هاردنر، می توان سطح را در برابر انواع آسیب ها مقاوم ساخت. سخت کننده های سطح بتن می توانند سطوح بتنی را از طریق یک فرآیند آب بندی و عمل آوری یکنواخت،نگهداری و محافظت کنند.

پودر بتن سخت

پودر بتن سخت

پودر بتن سخت پودر خشکه پاشی ﻣﺤﺼﻮل آﻣــﺎده مصرف، ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ، ﺳـﻴﻤﺎن، افزودنی های ویژه، رنگدانه و … ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺼﻮرت ﺧﺸﻜﻪ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ...